Miasta

Ełk 210

województwo: Warmińsko-mazurskie, powiat: Ełcki
województwo: Lubelskie, powiat: Puławski

Jasło 203

województwo: Podkarpackie, powiat: Jasielski
województwo: Łódzkie, powiat: Sieradzki
województwo: Śląskie, powiat: Będziński

Zgierz 202

województwo: Łódzkie, powiat: Zgierski

Nysa 201

województwo: Opolskie, powiat: Nyski

Otwock 201

województwo: Mazowieckie, powiat: Otwocki
województwo: Śląskie, powiat: Mikołowski